Laatste nieuws

9 oktober 2019

Na ruim anderhalf jaar hard werken heeft LeoCura vandaag het DEKRA keurmerk in ontvangst mogen nemen. Met het hele team hebben wij een kwaliteitssysteem opgezet en alle organisatorische processen in de huisartsenpraktijk beschreven en gestroomlijnd. De onafhankelijke organisatie DEKRA heeft onze systemen en processen getoetst en geoordeeld dat wij voldoen aan de norm NEN-EN 15224 ISO voor Zorg en Welzijn.

Vanzelfsprekend blijven wij bezig met kwaliteitsverbetering om u de beste zorg te kunnen leveren en om ons certificaat driejaarlijks te vernieuwen. Ook het komend jaar zult u verdere innovaties, zoals het in gebruik nemen van een patiëntenportaal, geïmplementeerd zien worden.

27 september

De griepvaccinatie zal dit jaar op 7 november a.s. zijn, tussen 13.00 tot 18.00 uur. In het Kruispunt, ruimte van de fysiotherapie.

De oproep kunt u binnenkort per post verwachten. Mocht u geen oproep hebben ontvangen, maar wel in aanmerking komt voor de vaccinatie. Neemt u dan contact op met de assistente.

29 augustus 2019

Per 2 september 2019 gaat dr. P.J. Bougie-de Leeuw op de maandag werken in plaats van de woensdag.

Dit houdt in dat dr. P.J. Bougie maandag, dinsdag en vrijdag werkzaam zal zijn.

Dr. N. Inan-Arslan maandag, woensdag en donderdag werkzaam zal zijn.

19 juli 2019

Wellicht is het u opgevallen dat wij met de vakantie niet meer sluiten.

De praktijk blijft open, waarbij wij als huisartsen en doktersassistente elkaar afwisselen tijdens de vakantie.

Dit betekent dat er 1 huisarts en 1 doktersassistente aanwezig zullen zijn.

Dit jaar zal waarnemend huisarts , mevr. M.M.A.Franken ons  ondersteunen in deze periode.

In de periode 22 juli tot en met 9 augustus zijn mevr. P.J. Bougie-de Leeuw en mevr. M.M.A. Franken aanwezig.

In de periode 12 augustus tot en met 30 augustus zijn mevr. N. Inan-Arslan en mevr. M.M.A. Franken aanwezig.

24 juni 2019:

Er is helaas een telefoonstoring waardoor wij patienten niet hebben kunnen terugbellen. Deze begon om 16.30 uur.

Ons excuses voor het ongemak.

13 mei 2019:

Momenteel hebben we een telefoonstoring, hierdoor zijn de gesprekken slecht te verstaan. Dit heeft met ziggo te maken en treft het Kruispunt. Wij hopen dat dit zo spoedig mogelijk wordt verholpen!

Ons excuses hiervoor!

Probleem is inmiddels verholpen!

18 februari 2019

Tot onze spijt functioneert het telefoonsysteem niet. Dit komt doordat ziggo in deze wijk eruit ligt. Dit geldt voor alle praktijken in het Kruispunt. We doen er alles aan om dit te verhelpen.

Bij spoed 112 bellen!

Onze excuses voor het ongemak!

Uitkomsten patiëntenenquête

Velen van u hebben eind 2018 deelgenomen aan onze patiëntenenquête. Veel dank daarvoor.

De enquête wijst uit dat u over het algemeen tevreden bent over onze zorgverlening. Wij scoren gemiddeld een rapportcijfer 9!

Verbeterpunten liggen vooral in de wachttijd aan de telefoon en in de wachtkamer. Sommige mensen merken op dat ze soms wat langer op een afspraak moeten wachten.

Om dit alles te verbeteren hebben wij enkele maatregelen doorgevoerd. Zo hebben wij per 1 januari een derde assistente, Renate, aangenomen. Verder zal de praktijk vanaf dit jaar geen sluiting meer kennen in de vakantieperiodes. De huisartsen en assistentes zullen om beurten met vakantie gaan, waardoor de praktijk open kan blijven. Daar komt bij dat wij dan ook geen waarneming meer zullen verrichten voor andere praktijken, waardoor er meer spreekuurtijd is voor u.

Natuurlijk blijft het een gegeven dat wij moeten werken met beperkte tijd en middelen, waardoor het kan voorkomen dat u moet wachten. U kunt erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen deze wachttijd te bekorten en daarnaast iedereen de aandacht te geven die hij of zij verdient.

Verzekeraar Cigna

Indien u verzekerd bent bij Cigna, zal zijn opgevallen dat u in tegenstelling tot voorheen een rekening thuis krijgt, die u zelf moet indienen.

Aangezien Cigna niet/nauwelijks uitbetaalt aan ons als huisarts zijn wij genoodzaakt deze rekeningen naar u te laten sturen door onze declaratieservice. U kunt deze rekening natuurlijk indienen bij Cigna. Aan hun verzekerden betalen zij wel goed uit.

12-04-2018

Recent zijn wij gestart met het vragen van toestemming om uw gegevens via het LSP (landelijk schakelpunt) te delen met de huisartsenpost. U kunt deze vraag verwachten van de assistente of de huisarts als u op de praktijk langskomt.  Natuurlijk zullen wij u ook uitleggen wat het LSP en de toestemming inhoudt. U ontvangt dan van ons een folder met een toestemmingsformulier.

Deze folder kunt u ook hier downloaden en (ingevuld) meenemen naar de praktijk: Voorlichtingsfolder Volgjezorg_invulbaar

Indien u reeds heeft besloten dat u toestemming geeft voor het delen van gegevens via het LSP, kunt u dit ook online aangeven via http://www.volgjezorg.nl

Op deze website vindt u tevens meer informatie over het LSP.


  • 1 april 2017

Per 1 april 2017 hebben wij afscheid genomen van Dhr. B.Bakker en mevr. S.Bakker-de Ronde.
Na 35 jaar hebben de huisartsen Bakker het stokje overgedragen aan mevr. N.Inan-Arslan, die al sinds 2008 werkzaam is bij de huisartsenpraktijk.
Onder de naam LeoCura zullen wij, mevr. N.Inan-Arslan en mevr. P.Bougie-de Leeuw en natuurlijk met onze doktersassistenten Marion en Willemijn, de praktijk voortzetten en hopen dat wij deze taak net zo goed en gedegen kunnen doen als het echtpaar Bakker.
Wij wensen hen goede gezondheid en heel veel reisplezier toe!